Logo

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Lingokids

Hướng dẫn

Add a header to begin generating the table of contents

Trường hợp 1: Chưa có tài khoản Lingokids

Bước 1:

Truy cập vào địa chỉ:

https://app.lingokids.com/en/code/gift/redeem

Cha mẹ theo dõi Video hướng dẫn hoặc theo dõi các bước bên dưới nhé!

Bước 2:

Nhập Mã kích hoạt của bạn.

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Lingokids

Sau đó, cha mẹ click vào nút “Continue” để tiếp tục.

Bước 3:

Nhập Email của bạn.

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Lingokids

Sau đó, cha mẹ click vào nút “Continue” để tiếp tục.

Bước 4:

Lựa chọn Độ tuổi của con bạn, sau đó nhập Tên con của bạn ngay tại ô bên dưới.

Sau đó, cha mẹ click vào nút “Continue” để tiếp tục.

Bước 4:

Nhập một Mật khẩu để khởi tạo tài khoản truy cập app của bạn.

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Lingokids

Sau đó, cha mẹ click vào nút “Continue” để hoàn thành kích hoạt tài khoản.

Bước 5:

Thông báo như này là bạn đã kích hoạt thành công.

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Lingokids

Bước 6:

Bạn hãy tiến hành tải app Lingokids ngay!

Sau đó, kích vào “Log in” góc trên cùng bên phải của app. 

Chú ý
Không nhấn vào nút “Next”

Bước 7:

Nhập Email của bạn đã được đăng ký ở Bước 3.

Nhập Email đăng ký Lingokids

Sau đó nhấn vào “Log in” để tiếp tục!

Bước 8:

Nhập Mật khẩu của bạn đã được đăng ký ở Bước 4.

Nhập mật khẩu đăng ký Lingokids

Sau đó nhấn vào “Log in” để bắt đầu!

Trường hợp 2: Đã có tài khoản Lingokids

Bước 1:

Truy cập vào địa chỉ: http://bit.ly/LINGOCOUPON

Bước 2:

Nhập Mã kích hoạt của bạn.

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Lingokids

Sau đó, cha mẹ click vào nút “Continue” để tiếp tục.

Bước 3:

Nhập Email của bạn.

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Lingokids

Sau đó, cha mẹ click vào nút “Continue” để tiếp tục.

Bước 4:

Thông báo như này là bạn đã kích hoạt thành công.

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Lingokids

Bước 5:

Kích hoạt trên app bằng cách vào mục “Parents”.

Hướng dẫn sử dụng Lingokids

Bấm năm sinh của cha mẹ vào. (Ví dụ: 1991)

Nhấn vào icon để truy cập mục Hồ sơ (Profile).

Sau đó, nhấn vào nút “Log out” để đăng xuất tài khoản.

Bước 6:

Tiến hành đăng nhập lại tài khoản. Nhấn vào nút “Log in” nằm ở góc trên cùng bên phải màn hình.

Chú ý
Không nhấn vào nút “Next”

Bước 7:

Nhập Email mà bạn đã đăng ký.

Nhập Email đăng ký Lingokids

Sau đó nhấn vào “Log in” để tiếp tục!

Bước 8:

Nhập Mật khẩu của bạn.

Nhập mật khẩu đăng ký Lingokids

Sau đó nhấn vào “Log in” để bắt đầu!

Chú ý
Trong trường hợp quên mật khẩu, click vào đây để xem hướng dẫn.